Home Page Image
Novinka >
Prečítajte si čo máme nové


V oblasti strážnej služby "BABB" zabezpečuje:

 

  Ochranu majetku na verejno-prístupnom mieste strážna služba
 • Ochrana majetku pri plánovaných spoločenských akciách (športové podujatia, spoločenské akcie a pod.),
 • Ochrana majetku pri nečakaných mimoriadnych situáciách, kedy majetok musí ostať na verejno-prístupnom mieste a mohlo by dôjsť ku škode (poruchy ma vozidle, havárie, dopravné nehody a pod.),
 • Ochrana majetku pri dovolenkách (zabezpečenie vozidiel, objektov, zaistenie vozidla z letiskového parkoviska po odlete na dovolenku a pristavenie vozidla po prílete z dovolenky a pod.),
  Ochranu majetku na inom než verejno-prístupnom mieste
 • krátkodobá ochrana objektov,
 • ochrana majetku pri krátkodobom vzdialení (objekty, vozidlá, a pod.),
 • podľa želania zákazníka navrhujeme a kontaktujeme firmy, ktoré vykonávajú montáž elektronických zabezpečovacích  systémov. 
  Ochranu osoby
 • zabezpečujeme ochranu či bezpečné sprevádzanie osôb krátkodobého či dlhodobého charakteru stanovené klientom,
 • výkon ochrany osoby je vykonávaný v súlade s bezpečnostnými pravidlami ochrany a po dohode s klientom, aby nenarušoval súkromie a pracovnú činnosť chránenej osoby.
  Ochranu osoby a majetku pri preprave
 • zabezpečenie ochrany osôb pri pracovných cestách
 • zabezpečenie ochrany osôb pri preprave na letisko a z letiska, z letiska do miesta pracovnej činnosti a nazad na letisko, a pod.
  Ochrana prepravy majetku a osoby
 • ochrana prepravy nezávislým vozidlom a monitorovanie prepravy,
 • bezpečná preprava osôb a majetku na cieľové miesto.
  Vypracúvanie plánu ochrany objektov
 • spolupráca s orgánmi a organizáciami pri projektoch stratégie ochrany ich práv a oprávnených záujmov
 • plány a služba ochrany majetku je vykonávaná podľa podmienok poisťovacích spoločností, ktorými sú taxatívne vymenované predpoklady pre kvalifikovanú funkčnú fyzickú či technickú ochranu.
 
 
   
           
 

SBS "BABB" - JUDr. Pavel Hrdina, Baláže č. 6, 976 11 Selce - Tel./fax: +421 48 419 60 52, mobil: +421 907 654 056