Home Page Image
Novinka >
Prečítajte si čo máme nové


Služby v oblasti zbraní a streliva:

Sú poskytované v súlade so zákonom č. 190/2003 o zbraniach a strelive

Úschova zbraní a streliva:zbrane a strelivo

    • krátkodobá
    • dlhodobá
  • pri strate, zániku platnosti alebo odňatí zbrojného preukazu
  • v prípade dedičského konania
  • pri krátkodobom alebo dlhodobom opustení bydliska

Zabezpečenie nového kusového overenia zbraní (tlakové skúšky)

  • krátka zbraň - po uplynutí 10 rokov
  • dlhá broková zbraň - po uplynutí 15 rokov
  • dlhá guľová zbraň - po uplynutí 20 rokov

Po ukončení úschovy zbraní možný následný predaj konkrétnej zodpovednej osobe na základe nákupného povolenia

 
 
   
           
 

SBS "BABB" - JUDr. Pavel Hrdina, Baláže č. 6, 976 11 Selce - Tel./fax: +421 48 419 60 52, mobil: +421 907 654 056