Home Page Image
Novinka >
Prečítajte si čo máme nové


Cenník služieb:

cennikStanovenie jednotného cenníku služieb v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby je dané fyzickou a technickou náročnosťou požadovanej služby. Cena je predmetom dohody medzi zákazníkom a „BABB“.

Preto uvádzané ceny sú len informatívne.  

Strážna služba od 5,- až 6,- €/hod
Detektívna služba   od 11,50,- €/hod
Monitorovanie akcií od 11,50,- €/hod. v teréne,
10,- €/hod. spracovanie materiálov + cena záznamového materiálu.

Ochrana osoby a majetku je stanovená dohodou s klientom s ohľadom na:

  • náročnosť ochrany,
  • rozsiahlosť ochrany,
  • stupňa závažnosti ochrany,
  • nebezpečnosti ochrany a pod. 

Úschova zbraní a streliva:

  • krátkodobá - do 15 dní
  • dlhodobá - od 15 dní - 30 dní a viac
krátkodobá - podľa druhu zbrane 2,- až 3,- €/deň
dlhodobá - - podľa druhu zbrane 15 - 30 dní 1,2 - 1,50 €/deň
  nad 30 dní 1,20 € / deň
 
 
   
           
 

SBS "BABB" - JUDr. Pavel Hrdina, Baláže č. 6, 976 11 Selce - Tel./fax: +421 48 419 60 52, mobil: +421 907 654 056