Home Page Image
Novinka >
Prečítajte si čo máme nové


O nás

Bezpečnostná agentúra Banská Bystrica (ďalej len „BABB“) je súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. O poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. „BABB“ zaháji svoju činnosť dňa 1. 1. 2008 na základe vydaných licencií na poskytovanie služieb v oblasti strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva.

 

 
 
   
           
 

SBS "BABB" - JUDr. Pavel Hrdina, Baláže č. 6, 976 11 Selce - Tel./fax: +421 48 419 60 52, mobil: +421 907 654 056